"WATCHING THE WEATHER TO PROTECT LIFE AND PROPERTY"


EINDE VAN HET ACTIEVE ORKAANSEIZOEN 2017Voor Curaçao ging het orkaanseizoen 2017 vrij vroeg van start, toen tussen 14 en 19 juni een actieve storing, dat enkele dagen eerder boven Afrika ontstaan was, de Atlantische Oceaan op een ongewoon zuidelijke route was overgestoken. Vanaf 17 juli begon de Meteorologische Dienst Curaçao (MDC) in zijn reguliere weerbericht, melding van dit systeem te maken, waarbij aangetoond werd, dat dit systeem het weer op Curaçao binnen drie tot vier dagen zou kunnen beïnvloeden. Dit systeem naderde de kust van Zuid-Amerika op zondag 18 juni en op dat moment maakte de National Hurricane Center voor het eerst melding van een Potentiële Tropische Cycloon (Twee). Hoewel dit systeem dus nog geen tropische storm was, werden vanaf dat moment voorwaarschuwingen en waarschuwingen uitgegeven voor enkele eilanden in het zuidoosten van het Caraïbisch Gebied. Naar verwachting zou dit systeem ook binnen twee tot drie dagen over Curaçao gaan trekken.

Op de volgende dag werd deze storing gedurende de namiddag, toen het Trinidad en het noordoosten van Venezuela naderde, officieel geclassificeerd tot Tropische Storm Bret. Enkele uren daarvoor had Meteo Curaçao een Voorwaarschuwing voor Tropische Storm (Tropical Storm Watch, Code Oranje) uitgegeven voor ons eiland. In onze speciale bulletins werd gemeld dat dit systeem, als gevolg van ongunstige hoogtewinden en doordat het voor een deel over land zou trekken, af zou zwakken voordat het onze omgeving zou bereiken. Dit gebeurde inderdaad gedurende de namiddag van dinsdag 20 juni, toen Bret zich op een afstand van iets minder dan 200 kilometer ten oosten van Curaçao bevond. Bret zwakte toen af tot een actieve tropical wave en toen het ons gebied diezelfde avond bereikte, veroorzaakte het enkele buien (gemeten hoeveelheden van 5 tot 20 mm), die van flinke windstoten werden vergezeld. Op de Seru Kokori werd zelfs een windvlaag met een snelheid van 120 km/uur (orkaankracht) gemeten en die wind veroorzaakte op sommige plaatsen ook schade, als gevolg van boomtakken die op elektriciteitskabels waren gevallen.

 

Een maand na Bret naderde een volgende storing het Caraïbisch Gebied op 17 juli vanuit het oosten. Toen het zich op een afstand van iets meer dan 950 kilometer ten oosten van Trinidad bevond, werd dit systeem geclassificeerd tot Tropische Storm Don. Verwachtingen toonden aan, dat de route van Don, dit systeem na twee dagen binnen een afstand van 50 kilometer van Curaçao zou brengen. Net zoals Bret echter, zou ook Don gaan afzwakken voordat het onze omgeving zou bereiken, als gevolg van krachtige hoogtewinden. Deze keer gaf de MDC enkele informatieve tropische cycloonbulletins (Code Geel) uit, om de autoriteiten en de bevolking op de hoogte te stellen van de mogelijke impact van dit systeem. Het zou afzwakken voordat onze omgeving bereikt zou worden en dit gebeurde inderdaad gedurende de avond van 18 juli. Don zwakte af tot een tropical wave en de restanten daarvan brachten geen regen en ook geen sterke wind op Curaçao.

 

In augustus leek een volgende tropische storm een bedreiging voor Curaçao te gaan vormen. Op 17 augustus werd deze storing geclassificeerd tot Potentiële Tropische Cycloon Acht en op dat moment bevond het zich op een afstand van 475 kilometer ten oosten van Barbados. De verwachte baan ervan was noordelijker dan die van Bret en Don, maar toch had de MDC veel aandacht voor dit systeem, dat diezelfde namiddag tot Tropische Storm Harvey werd geclassificeerd. Ook voor Harvey gaf de MDC enkele informatieve tropische cycloonbulletins (Code Geel) uit, om op die manier autoriteiten en bevolking van de laatste ontwikkelingen ervan op de hoogte te stellen. Deze tropische storm bleef in westelijke richting trekken en het centrum ervan trok, zoals was verwacht, in de loop van zaterdag 19 augustus op een afstand van iets meer dan 200 kilometer ten noorden van Curaçao langs. Dit systeem zwakte diezelfde middag eerst af tot een tropische depressie en die avond tot een tropical wave. Op sommige delen van ons eiland vielen onder invloed van dit systeem enkele buien. De restanten van Harvey trokken vervolgens in de richting van de Golf van Mexico en drie dagen later ontwikkelde dit systeem zich opnieuw in dat gebied. Het zou zich zelfs snel tot een orkaan van de vierde categorie ontwikkelen en vervolgens voor uitgebreide schade in de Amerikaanse staat Texas zorgen.

 

De overige tropische stormen en orkanen, die zich in 2017 in het Atlantische Orkaangebied hadden ontwikkeld, vormden geen directe bedreiging voor Curaçao. Op het moment echter dat Orkaan Maria zich op 21 september vlak ten noorden van de Dominicaanse Republiek bevond, had zich gedurende die namiddag een onweersstoring boven het noordwesten van Venezuela ontwikkeld. Deze storing trok vervolgens in noordelijke richting en bereikte Curaçao in de vroege avond. Op enkele delen van Bándariba viel er vrij veel regen (ruim 30 mm), maar het waren enkele zware windstoten, die op sommige plaatsen schade hadden veroorzaakt. De sterkste uitschieter, die door instrumenten van de MDC gedurende dit evenement werd gemeten (op de Midden-Seinpostheuvel), bedroeg 80 km/uur (stormkracht).

 

Er moet ook vermeld worden dat de MDC Sint Maarten heeft bijgestaan, nadat Orkaan Irma op 6 september over dit eiland was getrokken, waarbij daar een ramp werd veroorzaakt. Voordat deze orkaan de Bovenwindse Eilanden bereikte, had de MDC de Curaçaose Regering ingelicht over de verwachte impact, die vooral Sint Maarten zou ondervinden van deze zeer gevaarlijke orkaan van de vijfde categorie. Nadat Irma weg was getrokken, ondernam de MDC zo spoedig mogelijk actie en verleende technische bijstand aan de Meteorologische Dienst Sint Maarten (MDS). Gedurende de eerste drie dagen nadat Orkaan Irma was overgetrokken, hielp de MDC de MDS ook met het samenstellen van speciale bulletins, om de autoriteiten en de bevolking van Sint Maarten in te lichten over de dreiging van Orkaan José.

 

Ook had de MDC op zondag 10 september de eer om Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander even op bezoek te krijgen. Zijne Majesteit kwam via de directeur van de MDC, informatie inwinnen over de impact van Orkaan Irma en ook om te weten te komen hoe groot de dreiging van Orkaan José voor Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba was. Koning Willem-Alexander werd verder ingelicht over hoe orkanen tot ontwikkeling komen en ook over de verhouding en samenwerking, die er via de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) bestaat met de Amerikaanse National Hurricane Center en over het gezamenlijke lidmaatschap van Curaçao en Sint Maarten bij de WMO. Ook werd Koning Willem-Alexander ingelicht over hoe de MDC de bevolking van Curaçao geïnformeerd heeft en tegelijkertijd Meteo Sint Maarten bijstaat, zodat die dienst weer zijn werkzaamheden kan hervatten.

 

Enkele dagen daarna stuurde de MDC, met de medewerking van de Koninklijke Marine, ook een automatisch weerstation naar Sint Maarten, om op die manier ervoor te zorgen dat er weer meteorologische waarnemingen op de Juliana Luchthaven konden worden verricht. Het oorspronkelijke weerstation was ook vernietigd door de impact van Irma. De informatie van zo’n station is essentieel voor het probleemloos landen en opstijgen van vliegtuigen. Aangezien Curaçao en Sint Maarten samen worden vertegenwoordigd bij de WMO, is de directeur van de MDC naar Sint Maarten gegaan, om daar te evalueren hoeveel schade de apparatuur van de MDS heeft geleden. Op die manier kon hij een verzoek voor financiële bijstand bij de WMO indienen, om zodoende in staat te zijn de door de impact van Irma verwoeste apparaten te vervangen. In dat kader is ook het Hoofd Technische Zaken van de MDC op 27 september naar Sint Maarten gereisd, om daar op de luchthaven een nieuw automatisch weerstation te helpen installeren en ook om het reeds bestaande en beschadigde station te repareren.